Pravidla soutěže | www.boba.cz ovocné kuličky
Site logo

| bubble tea shop

Pravidla soutěží

Každá soutěž bude probíhat v termínu uvedeném v zadání soutěže.

Organizátor si vyhrazuje právo úprav pravidel soutěží včetně práva soutěž kdykoliv bez náhrady zrušit, avšak vždy s účinností pro nové soutěžní kolo následující po dni přijetí takových změn či doplnění, resp. rozhodnutí o zrušení soutěže.

Výhry v soutěžích nejsou soudně vymahatelné a je vyloučeno, aby hodnota soutěže byla vyplacena v hotovosti.

Ve sporných případech si Organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Pokud je součástí soutěže hlasování, je zakázáno jakékoliv hlasování pomocí automatických systémů, tzv. robotů, a může mít za následek vyřazení ze soutěže. Stejně tak použití jiných způsobů umožňujících opakované hlasování bude kvalifikováno jako podvod a Soutěžící bude ze soutěže vyloučen.

Bude-li mít Organizátor podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání Soutěžícího, či jiné osoby, která Soutěžícímu napomohla, bude Soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání Soutěžícího, či jiné osoby, která Soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k umístění, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly.

Kromě společných pravidel má každá soutěž ještě svá vlastní specifická pravidla, která jsou zveřejněna před zahájením soutěže. Souhlas s těmito společnými pravidly soutěží a se specifickými pravidly soutěže vyjadřuje Soutěžící tím, že se soutěže zúčastní. Tato společná pravidla soutěží platí, pokud v pravidlech jednotlivých soutěží není uvedeno jinak.

Soutěžící, kteří se umístí na hodnocené pozici, získají cenu, která je blíže specifikována v daném typu soutěže, budou zveřejněni vždy po ukončení kola na našich internetých stránkách, či stránkce na sociální síťi Facebook a zároveň budou kontaktováni prostřednictvím e-mailu, svého osobního profilu nebo jiným vhodným způsobem.

Výběr a předání cen podléhá Všeobecným obchodním podmínkám (VOP).

Cena bude předána osobně, či v elektronické podobě a to certifikátem, který bude moci výherce uplatnit kdykoliv po předchozí domluvě se Zajišťovatelem soutěže. Nejpozději však do 12 měsíců od data předání.

Výhry, které nebyly možné v rámci konání soutěží udělit, nebudou rozdány.

Soutěže jsou určeny pro Spotřebitele produktů boba. Jestliže Soutěžící nepřekročí věk 18 let, nebude mu výhra předána . Pro čerpání odměn musí osoba překročit hrancii 18 let věku.

Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a děti zaměstnanců Zajišťovatele.
Děkujeme, že jste závitali na naši novou webovou prezentaci. Dovolte nám představit naše služby, kterými se zabýváme již od roku 1997. Láska k barové kultuře nás neopustila ani na malou chvíli. Koktejly jsme nabízeli i v dobách letošní prohibice. Známkou naší profesionality jsou především usměvaví a pohlední barmani, designové mobilní bary, vybavení i oblečení personálu. Kvalitu poznáte již při prvním ochutnání našich nápojů, které mixujeme z prémiových a vždy čerstvých surovin. Tou pravou reklamou jsou především stále vracející se spokojení klienti, které můžete návštivit v sekci Reference.
Stacks Image 850
+420 733 515 515
Stacks Image 866
Erbenova 2,
150 00 Praha 5